สนทนาภาษาธรรม เล่ม 6-9

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
สนอง วรอุไร
Publish Place: 
สมุทรปราการ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
E-book Tag: 

ชมรมกัลยาณธรรม ก่อตั้งตามปฏิปทาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เพื่อนำเสนอ เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มีธรรมเป็นสรณะ ถอดถอนวิชาให้โลกสงบเย็น คอลัมน์ "สนทนาภาษาธรรม" จากเว็บไซต์กัลยาธรรม ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ ตอบปัญญา ธรรมแก่สาธุชน .....