6 พระสูตร

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

หนังสือหกพระสูตรนี้ไม่ใช่ หนังสือวิชาการเต็มตัว (จะได้ครึ่งตัว ก็ยังไม่แน่ใจ) อาตมามาจากประเทศด้อยพัฒนา (ทางพระพุทธศาสนา) แล้วมาบวชในวัดป่า มีการศึกษาน้อยแต่รักพระสูตรมา และปรารถนาให้คนอื่นได้สนใจพระสูตรบ้าง....

Public File: