กุลเชษฐ์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

Subtitle: 
August Princess of the House of Chakri
Name: 
กระทรวงการคลัง
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
กรมมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์......

Public File: