กระโถน-กระถาง

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน แต่ความจริงของชีวิต เป็นสิ่งที่ไม่ตาย เข้าถึงความจริงของชีวิตมากเท่าไหร่ ก็ห่างไกลออกจากความตายมากเท่านั้น....

Public File: