โพชฌงค์ และพลธรรม 5 ประการ

Name: 
พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
2551
E-book Tag: 

ในเบื้องต้นก็ควรจะทำความเข้าใจคำว่า "โพชฌงค์" คำว่า "โพชฌงค์" นั้นก็หมายความว่า เป็นองค์ธรรม แห่งญาณ หรือปลุกใจ......

Public File: