มหัศจรรย์ แห่งจิต

Name: 
สนอง วรอุไร
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

ชะตาชีวิต เปรียบเทียบแผนที่กำหนดวิถิชีวิต ที่แต่ละคนได้วางไว้ด้วยการกระทำของตัวเอง ไม่มีแม้พรหม หรือผู้อื่นใด สามารถลิขิต แผนการเดินของชีวิตให้กับใครผู้ใดได้แท้จริง....

Public File: