หนึ่งในร้อย

Name: 
ว. วชิรเมธี
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

สังคมไทยในยุค "โลกาภิวัฒน์" (ประชาชนตกเป็นทาสของความโลภ) เต็มไปด้วยความขัดแย้งแตกความสามัคคี ประชาชนทั่วทุกภาคแบ่งออกเป็นสามฝ่าย.....

Public File: