การบวชอยู่ที่บ้าน

Name: 
พุทธทาส
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สวนโมกขลาราม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

บางคนมีความน้อยใจ เสียใจ ว่าไม่ได้บวช เพราะว่าเป็นสตรีเพศบ้าง หรือเพราะเหตุอย่างอื่นๆ ทำให้ออกไปบวชไม่ได้

Public File: