กลยุทธ์ รักษาจิต

Name: 
เขมรังสี ภิกขุ (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

การจะเริ่มต้นฝึกหรืออบรมจิตใจ ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องใช้เวลาขัดเกลา กล่อมเกลาจิตใจ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ผ่านไปเลย ปล่อยให้ใจไหลไปในอารมณ์ที่วุ่นวาย....

Public File: