สติปฏิฐาน 4เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน

Name: 
สุำภีร์ ทุมทอง
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

หนังสือ สติปฏิฐาน 4 เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน นี้รวบรวมจากการถอดเทปคำบรรยายเรื่อง สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฏก ที่อบรมคนรู้ใจ ณ ห้องพุทธคยา

Public File: