ดูรู้....หนึ่งพรรษา

Name: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

เรื่องราวที่จะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงผู้เขียน ซึ่งเป็นคนหนึ่ง ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา เขาเริ่มออกเดิดทางและพยายามตามหาิสิ่งที่เรียกว่า "ธรรม"

Public File: