เคล็ดลับดับทุกข์

Name: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

หนังสือ เคล็ดลับดับทุกข์ เล่มนี้ เป็นวิธีระงับความทุกข์ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าในกายยาววา หนาคืบเป็นเวลา 30 ปีกว่าแล้ว รู้สึกว่าระงับดับทุกข์ได้.....

Public File: