หลับตาทำไม การฝึกสติ เจริญสติและพัฒนาปัญญา

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำสอนของพระอาจารย์ ชยสาโร ที่เน้นเรื่อง การฝึกสติ เจริญสมาธิ และพัฒนา ปัญญา....