ชีวิต คือ การท้าทาย

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2538

ชีวิต คือ การท้าทาย คำ่ว่าในโลกที่เป็นจริง เป็นสำนวนที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ แต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่า เรารู้จักโลกที่ีเป็นจริงนั้นจริงหรือ

Public File: