ผู้รักดีมีความสุข

Name: 
ปัญญานันทภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ธรรมสภา
E-book Tag: 

ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะยากจนหรือว่าร่ำรวยจนล้นฟ้า ก็ล้วนแ่ต่มีความปรารถนาที่จะเป็นคนดี ด้วยกันทั้งนั้น การที่จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รักดีหรือคนดีนั้น ไม่ใช่เป็นสิ่งยาก แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกระทำได้ง่ายๆ เช่นกัน.....

Public File: