พุทธอุทาน จากพระสุตตันตปิฎก ขุกทกนิกายอุทาน

Name: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Place: 
สมุทรปราการ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ครั้นเมื่อพระองค์ทรงกำจัดพญามาร พร้อมทั้งเหล่า เสนามารได้แล้ว ด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง 10 ประการ.....

Public File: