เพาะปัญญา

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
กองทุนสื่อธรรมะทอสีและมูลนิธิปัญญาประทีป
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ........

Public File: