ปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

Name: 
เขมรังสีภิกขุ
Publish Place: 
นครศรีอยุธยา
Publisher: 
สำนักปฏิบัติกรรมฐาน
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะเป็นอกาลิโก ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดเวลาแสดงว่าไม่ว่่าบุคคลนั้นจะกำลังทำอะไร จะอยู่ที่ไหนเป็นเวลาของการปฏิบัติได้......

Public File: