งานกับเกลือ

Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2545
E-book Tag: 

ธรรมเทศนา เรื่อง "งานกับเกลือ" เป็นการแสดงธรรมแก่ญาติโยมผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขลานานาชาติ....

Public File: