พุทธประวัติ

Name: 
มูลนิธิธรรมกาย
Publish Place: 
ปทุมธานี
Publisher: 
มูลนิธิธรรมกาย
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

"เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้าย ภพใหม่ต่อไปไม่มีเรา"

Public File: