พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

Subtitle: 
พุทธประวัติ
Name: 
อ.ป.
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
การพิมพ์พระนคร
Publish Year: 
2515
E-book Tag: 

พระประวัติตรัสเล่า หรือพุทธประวัติจากพระพุทธโอษฐ์นี้ เลือกเก็บจากบาลีพระไตรปิฏก รวบรวมเองมาเฉพาะตอนที่พระองค์ ตรัสเล่าถึงประวัติของพระองค์เอง.....

Public File: