พระธรรมเทศนา

Name: 
พระปราโมช ปาโมชโช
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์ธรรมดา
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

ธรรมเทศนา 4 วัน ในสวนสันติธรรม มีจุดตั้งต้นมาจากเมื่อครั้งที่ คุณสุเมธ โสฬศ อุปสมบทอยู่ และได้ไปฟังธรรมที่สวนสันติธรรมหลายครั้ง เมื่อลาสิกขาบท ก็ได้ชักชวนเพื่อนพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลายสิบคนให้ร่วมกันไปฟังธรรม.....