ธรรมะเอกเขนก

Subtitle: 
นิทานธรรมะ
Name: 
ขวัญ เพียงหทัย
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ห้องหนังสือเรือนธรรม
Publish Year: 
2548
E-book Tag: 

ํธรรมะเอกเขนก เป็นนิทานธรรมะที่เรียบเรียงมาเล่าให้คุณผู้อ่านฟัง ประกอบด้วย 30 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะในเบื้องต้นแ่ก่ผู้เริ่มสนใจธรรมะ....

Public File: