เพื่อนนอก เพื่อนใน

Subtitle: 
ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
Name: 
ชยสาโร ภิกขุ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเีรียนทอสี
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

.......ให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทน คือ เขาจะรักหรือไม่รัก เรื่องของเขา แต่ว่าเราจะให้เราพอใจ กับการให้ แต่ไม่มีความต้องการในความรัก เพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่างเปล่าในใจของตัวเอง มีธรรมะ เป็นที่พึ่ง ความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ ธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์........