ธรรมะดัดสันดาน

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา--หลักคำสอน
Name: 
อมรา สินทวีวงศ์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

หนังสือ" ธรรมะ ดัด สันดาน" โดยคุณ อมรา สินทวีวงศ์ เล่มนี้ได้เสนอวิธีการ และพยายามชักชวนชาวพุทธทั้งหลายให้หันมาสนใจการปฏิบัติวิปัสสนา กัมมัฎฐาน พร้อมกับได้ยกเอกประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัว มาเปิดอย่างกล้าหาญในมุมของความเห็นในมุมของความจำ และในมุมของความคิด

Public File: