แสงธรรมสู่โยนกนคร 1 ชีวประวัติ ปณิธาน พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

Subtitle: 
พระอาจารย์ทองสุข---ประวัติ
Name: 
พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
บริษัทรุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการจัดตั้ง ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผางาม พร้อมทั้งประวัติชีวิต และปฏิปทาของอาตมาภาพ เพื่่อเป็นแสงสว่างนำทางแห่งชีวิตเข้ามาสู่สถานที่ ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้

Public File: