ชวนม่วนชื่่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า จาก Opening the Door of Your Heart

Subtitle: 
นิทานธรรมะ
Name: 
พระอาจารย์พราหมณ์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
โรงเรียนทอสี
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเรื่องราวมากมายที่ประสานสัมพันธ์ ถักทอไว้ด้วยกัน ดังนั้นนิทานจึงสามารถสื่อความจริงของชีวิตได้ดีทฤษฎี หรือ ปรัชญาล้วนๆ คนเราจึงยอมฟังนิทาน

Public File: