กุญแจส่งความรู้แจ้ง

Subtitle: 
วิัปัสสนากรรมฐาน
Name: 
ปราโมทย์ ปาโมชโช
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์สุภา
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

จริงๆ แล้ว หัวใจหรือสิ่งที่เป็นกุญแจของปฏิบัติที่จะเราไปสู่ความเข้าใจเปิดประตูของความเข้าใจในธรรมะนั้น คือ ความรู้สึกตัว ไม่ว่าเราจะปฏิบัติด้วยกรรมฐานชนิดใด ก็ต้องทำด้วยความรู้สึกตัว ถ้าขาดความรู้สึกตัวเสียอย่างเดียวก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานได้

Public File: