ความอิ่มใจ

Subtitle: 
พุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พุทธทาส อินทปัญโญ
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

เนื้อหาในเล่มเป็นการบรรยายแก่พระภิกษุผู้จำพรรษาในสวนโมกข์ แนะนำ ให้รู้จักวิธีหาอาหาร วิญญาณ หรือวิธีทำให้เป็นสุข พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าหากสามารถทำใจให้เป็นสุข หรือให้เิอิบอิ่มได้ ก็จะสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาได้ไม่ยาก

Public File: