จิตภาวนา

Subtitle: 
วิปัสสนา-กรรมฐาน
Name: 
เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
E-book Tag: 

การฝึกฝนอบรมจิตใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ พวกเรานั้นเป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมอบรมบารมีเป็นกุศลที่่เกิดขึ้นได้ในตน ในเบื้องต้นทำทานการกุศล ก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศีล ก้เป็นบุญชนิดหนึ่ง เจริญภาวนา ฝึกฝนทางจิตใจให้สงบก็เป็นบุญ ชนิดหนึ่ง ใช้สติปัญญาขัดเกลา เพื่อให้หมดจากดวงใจ ก็เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่

Public File: