แก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
ดูลย์ อตุโล
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์ธรรมดา่
Publish Year: 
2552
E-book Tag: 

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้พวกเราเห็นความจริงว่า คำสอน เรื่องการดูจิตของหลวงปู่ดูลย์นั้น มีความหมายและวิธีการอย่างไร ลงกันได้พอดีกับคำสอนของพระพุทธเจ้าตามนัยแห่งพระสูตรและอภิธรรมอย่างไร

Public File: