ทุกชีวิต...เป็นเช่นนั้นเอง

Subtitle: 
ธรรมเทศนา
Name: 
พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
E-book Tag: 

สิ่งทั้งหลาย เกิดจากเหตุ เหตุมันอยู่ที่ตัวเราเอง ทำเอง...อยากเป็นทุกข์ ก็ทำเหตุให้มันเกิดทุกข์ อยากจะฉิบหาย....ก็ทำเหตุ ให้มันฉิบหาย เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืน คบเพื่อนชั่ว สนุกสนานในทางสิ้นเปลือง เงินทองไม่เท่าใด ก็ได้จำนำนา จำนำ สวน ฉิบหาย ทำเอ....อยากได้อะไรก็ทำเอง....

Public File: