ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสวพัสตร์

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
มูลนิธิดวงแก้ว
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
มูลนิธิดวงแก้ว
E-book Tag: 

มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร เืพื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไปวันหนึ่งหรือ หรือมีอะไรมากกว่านั้น คนเราถ้ามองไปข้างหน้า อาจพบคนที่มีเงินทองฐานะชื่อเสียงมากกว่าตน ทำให้เกิดความต้องการในสิ่งเหล่านั้น พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะได้มา แต่เมื่อได้มาแล้วก็ยังคงมีคนที่มีมากกว่าเราอีกเสมอ เท่าไรถึงจะพอแก่ความต้องการของเรา....

Public File: