เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

ในความเข้าใจของคนไทยทั่วๆ ไป หรือแม้แต่จำกัดเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนพอพูดถึงความ "กรรม" ก็จนเกิดความเข้าใจในความคิดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้ว กรรมในแง่ของคนทั่วๆไปอาจจะมีความหมายอย่างหนึ่งและกรรมในความหมายของ
นักศึกษาชั้นสูงก็อาจจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันแท้ทีเดียว

Public File: