คู่มือชีวิต

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

การศึกษาอยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของชีวิต นี่เองจึงบอกว่า ตั้งแต่เกิดมาเราก็ต้องเริ่มการศึกษาแล้วเพื่อจะให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี....

Public File: