ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2532
E-book Tag: 

ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสิ่งที่เรารู้จักกันดีแล้ว อยู่ๆ เราก็มาพิจารณากันว่าสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว ซึ่งรู้จักกันดีมาก รู้จักตั้งแต่เกิดกันมานี้ มีลักษณะอย่างไร...

Public File: