ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---สังคม
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2545
E-book Tag: 

พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎก ถึง "ภัยของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย และความสงบสุขของคนไทย ถ้าภาวะของพุทธศาสนาในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดผลกระทบอันเลวร้ายต่อคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะประเทศจะไม่มีความสงบสุข

Public File: