ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา--หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอเชื่อไหม...ลงไปคิดดู

Public File: