พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

Subtitle: 
พระไตรปิำฎก
Name: 
พระพรหมคุณาภร์
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2549
E-book Tag: 

พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินัย สถิตอยู่คำว่า "ติฎก" ในภาษาบาลี แปลว่า "ตะกร้า 3 ใบ" ที่บรรจุคำสอน หมายถึง หลักคำสอนหมวดใหญ่ 3 หมวด...

Public File: