วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์

Subtitle: 
พระพุทธศาสนา---หลักคำสอน
Name: 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
Publish Year: 
2548
E-book Tag: 

ปัจจุบันี้ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนมีมีหลัก ดังจะมีลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติ ตัวอย่างไรก้ได้

Public File: