สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์

Subtitle: 
Princess in hearts of people
Name: 
กรมสรรพสามิต
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
กรมสรรพสามิต
Publish Year: 
2550

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พระกรณียกิจทั้งปวงเป็นที่ประจักษื แก่ประชาชนชาวไทย ทุกผู้ทุกนาม โดยการเฝ้าคอยชมข่าวพระกรณียกิจ ที่มีการนำมาถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วทุกภาค ของประเทศ

Public File: