เตือนสติผู้ปฏิบัติะรรม และการเจริญสติปัฎฐาน

Name: 
พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป.๙)
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยณธรรม
Publish Year: 
2551
E-book Tag: 

การปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องมีสัมมนาทิฎฐิเพื่อ ให้เดินตามรอยองค์พระศาสดาเป็นไปอย่างตรงทาง ตรงธรรม....

Public File: