ทาน ทำอย่างไรจึงจะได้บุญมาก

Name: 
พุทธทาส อินทปัญโญ
Publish Place: 
สุราษฎ์รธานี
Publisher: 
สวนโมกขลาราม
Publish Year: 
2533
E-book Tag: 

คำว่า "ทาน" แปลว่า ให้ แล้วคำว่า จาคะนี้แปลว่า สละ คำว่าบริจาคนี้มันให้ออกไปเสียให้หมดไปเสียให้หมด.....

Public File: