พุทธอุทาน

Name: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Place: 
กรุงเทพฯ
Publisher: 
ชมรมกัลยาณธรรม
Publish Year: 
2550
E-book Tag: 

ครั้นเมื่อพระองค์ทรงกำจัดพญามาร พร้อมทั้งเหล่าเสนามารได้แล้วด้วยอานุภาพของพระบารมีทั้ง 10 ประการ....

Public File: